ภาพกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยกิจกรรมลูกเสือได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสัมพันธ์ นำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พิธีประดับอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พิธีประดับอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) วันที่ 9 ธันวาคม 2559