ภาพกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สนามสุรกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย