รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายยุธตพงษ์ จันนุสิทธิ์ (ก็อต)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 2545-2559
อีเมล์ : gt_gmz-theplant@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท สคูลดิโอ จำกัด
ตำแหน่ง : Web Developer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ชั้น 4 ตึกธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์ เลขที่ 394 ชั้น 4 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ก.พ. 2563,01:19 น.   หมายเลขไอพี : 101.108.102.176


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล