สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์
โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี
อัตลักษณ์
รักษ์สิ่งแวดล้อม
สีประจำโรงเรียน
ขาว-แสด