สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และนวัตกรรม ท้องถิ่น
อัตลักษณ์
นวัตกร  รักษ์สิ่งแวดล้อม  รักษ์ท้องถิ่น
สีประจำโรงเรียน
ขาว-แสด