ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

มะรุม

ชื่อพื้นเมือง : บ่าค้อนก้อม มะค้อนก้อม(ภาคเหนือ), มะรุม (ภาคกลาง),ผักอีฮุม(ภาคอีสาน), ผักอีฮืม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Moringaoleifera Lam.

ชื่อวงศ์     : MORINGACEAE

ชื่อสามัญ   : Horse Radish Tree, 

               Drumstick Tree

 

Ÿ ลักษณะทั่วไป  : มะรุม เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 15-20 เมตร ลำต้นเป็นพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นเป็นสีเทาอ่อน ผิวค่อนข้างเรียบ

ถิ่นกำเนิน: เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศแถบเอเชีย เช่น อินเดีย ศรีลังกา เป็นต้น และยังมีในเขตเอเชียไมเนอร์และแอฟริกา เป็นไม้ปลูกง่าย เจริญได้ดีในดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชื้นในปริมาณปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่ง งอกเร็ว ใช้เวลา 2 สัปดาห์ต้นกล้าสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร