ติดต่อเรา
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า   ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-222654
Email : wankroo2557@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน