ผู้บริหาร

ดร.ปาลีรัฐ มานะเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2014
ปรับปรุง 22/04/2022
สถิติผู้เข้าชม 464935
Page Views 701160
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้
3 โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้) กะทู้ กะทู้
5 โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ กะทู้
6 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้
7 โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้
8 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ 0-7634-6798
9 โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้
10 โรงเรียนถลางวิทยา ถลาง
11 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ถลาง
12 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง
13 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง 076530003
14 โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง 076-609206
15 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง
16 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก ถลาง 076-260-448,076-260-444,08-1732-1927
17 โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง 076529104
18 โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง 076-528064
19 โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง 076620144
20 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง
21 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง
22 โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง 076-617243
23 โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง
24 โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง 076327199
25 โรงเรียนบ้านในทอน (ศูนย์พัฒนาครูชายฝั่งทะเลอันดามัน) สาคู ถลาง 08-9956-4588 e-mail : bannaithonschool@gmail.com
26 โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง
27 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง 076 324482
28 โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง
29 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง
30 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
31 โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง
32 โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง
33 โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง
34 โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง
35 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง
36 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง 076-616165
37 โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง 0-7633-1506
38 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต
39 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต 0-7633-0663
40 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต
41 โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต 076-381947
42 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 076-222654
43 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
44 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
45 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
46 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
47 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
48 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
49 โรงเรียนกาญจนวัฒน็วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
50 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
51 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
52 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
53 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
54 โรงเรียนพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
55 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
56 โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
57 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา รัษฎา เมืองภูเก็ต
58 โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต
59 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต
60 โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา เมืองภูเก็ต
61 โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต 076-614087
62 โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต
63 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต
64 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต
65 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต 0-7639-1214
66 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
67 โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต 076391104
68 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
69 โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต
70 โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
71 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
72 โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
73 โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต